HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Středa 20.03.2019
 

REGION ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Farní kostel sv. Vavřince

Jednolodní orientovaný bezvěžový kostel, v jádru pozdně gotický z doby před rokem 1464, upravovaný v roce 1532 a v roce 1774.
Hlavní loď a presbytář s polygonálním závěrem s odstupněnými opěráky mají obdélný půdorys, k severní straně presbytáře přiléhá obdélná sakristie, k severnímu hlavnímu vchodu barokní předsíň, původně kaple Olivetské hory. Střecha je valbová, posazená na nízkém hrázděném věnci, s podstřešní profilovanou dřevěnou římsou, krytá šindelovou krytinou. Z hřebene střechy lodi vyrůstá osmiboká věž zastřešená cibulovou bání zakončenou lucernou a cibulkou.

Plochostropý prostor lodi osvětlují jednoduchá vysoká a nízká půlkruhově zakončená okna. Kazetový dřevěný strop je z 19. století. V západní části dřevěná kruchta ze 17. století s postranními dlouhými rameny nesená na přízemních kamenných konzolách a podpíraná trojicí točených dřevěných sloupů.
Na kruchtě se zvlněnou balustrovou poprsnicí jsou staré barokní varhany z roku 1677 (postavil Johann Kašpar Wedl z Ostrova za 24 zl., dokončil varhanář Christoph Ignaz Rihm ze Žlutic), upravované v roce 1855 (Ferdinand Guth z Čisté, nový registr).
Hlavní vstup po severní straně lodi tvořen jednoduchým pískovcovým mírně hrotitým portálem s okosením a drápkem. Podlaha byla původně dlážděná oblázky. Triumfální oblouk mírně hrotitý. Nad ním freska s erbem markrabat z Bádenska z roku 1774. Po jeho stranách dva boční portálové barokní oltáře se soškami andělu z 2. polovině 18. století, vlevo oltář Panny Marie s pozdně gotickou sochou Madony z počátku 16. století, vpravo oltář sv. Barbory s obrazem sv. Barbory a obrázkem sv. Jana Křtitele v nástavci pozdně. Barokní kazatelna s malovanými obrazy Krista, sv. Petra a Pavla a církevních Otců, na předprsni kruchty zavěšen barokní obraz sv. Anny z konce 18. století.

Presbytář nyní plochostropý, původně však asi zaklenutý (vnější opěrný systém v závěru), osvětlován užšími, mírně hrotitými okny. Presbytář byl přístupný severním barokním vstupem s obdélným kamenným portálkem s ušima. Vstup do sakristie tvoří jednoduchý půlkruhově zakončený pískovcový portálek s okosením, vlastní sakristie zaklenuta hmotnou masivní hrotitou valenou klenbou. Raně barokní skříň na paramenty z roku 1671 (práce truhláře S. Pachenbergera z Toužimi), opravovaná v letech 1775 a 1864. Hlavní oltář portálový s křídly, bohatě osazen soškami andělu a Turků. Nad postranními brankami sochy Krista a P. Marie, na konzolách sochy sv. Václava a sv. Floriána. Hlavní oltář byl vybaven trojicí hodnotných dřevěných gotických soch (trůnícího Krista z doby kolem roku 1490, sv. Wolfganga (patrně práce Matthäuse Gollaprata) a sv. Vavřince). Stěny lodi a presbytáře jsou zdobeny malbou iluzivních pilastrů, za hlavním oltářem nástěnné fresky zobrazující sv. Kateřinu a Markétu, vše z doby po roce 1774.

Olivetská kaple byla vybavena dřevěnými plastikami polychromovanými ze 17. století (postavou Krista, spících apoštolů, sedícího Jana).

V inventáři kostela byl barokní kalich, 22 cm vysoký, ze zlacené mědi, s ornamentálně zdobenou nohou. Stejného materiálu i zpracování byl pacifikál posázený křišťálem.

Do kostelní věže byly v roce 1924 zavěšeny dva nové zvony, které ulil Richard Herold z Chomutova. Velký zvon je zasvěcen sv. Vavřinci a nahradil starý puklý zvon, který nesl nápis: "Mich goss Greger Albrecht 1578 zu Elbogen” čili "Georg Albrecht z Lokte mě ulil roku 1578”. Původní malý zvon pocházel z roku 1575, v roce 1834 byl odvezen do Plané a nahradil jej nový zvon z roku 1906, ale ten byl v roce 1916 zabrán pro válečné účely. V 19. století se připomínají ještě další dva zvony z nichž velký nesl nápis "Hieronymus Glorius”, malý pak monogram V.V.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: 2, 05.10.2004 v 12:53 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR